Film Alteritats (Otredades)
Film Resiliència
Film DE RERUM NATURA – De la naturalesa de les coses
Spot Mercè Duffour 2020
Spot Loolios
Film Les amigues de l’Àgata
Film Otredades
Film AMOR
Spot Veus que no veus
Spot Banco Sabadell
Music Video LAS VVITCH
Film MACBA
Spot CURT D’A 2017
Music Video Els llums de colors
Film News from home
Sarao Drag
Hug Vilamala
Music Video _visuals LAS VVITCH