close
Film Otredades

Un assaig fílmic sobre identitats lesbianes, un documental experimental per reflexionar conjuntament i obrir noves mirades, nous marcs visibles per trencar amb la norma cinematogràfica.

otredadesfilm@gmail.com

Una pel·lícula de Nora Haddad i Alba Cros