dima
  • Camí de terra

    Un Documental Sobre: Josep Criballés Faja
    Idea Original i Direcció: Jordi Morató Fotografia: Jordi Morató i Alba Cros So: Pedro Morales i Klara Žitňanská UPF Juny 2012.